ZP/123/2016

Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Stresu Oksydacyjnego Białek i Lipidów dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: