ZP/121/2016

Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Pracowni Naukowej Nadciśnienia Tętniczego Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: