ZP/125/2016

Prace projektowe oraz adaptacyjne niezbędne do wykonania, celem utworzenia Pracowni Naukowej Nadciśnienia Tętniczego, Pracowni Naukowej Technik Obrazowych oraz Pracowni Naukowej w Naukowym Centrum Zdrowia Kobiet i Badań nad Zaburzeniami Płodności w Instytucie „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: