ZP/134/2016

Zakup infrastruktury informatycznej, stworzenie pilotażowego rejestru przyczyn niepłodności oraz zakupu licencji dostępu do bazy Medline-Complete dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: