ZP/138/2016

Dostawa wyposażenia dla nowej Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Instytutu „CZMP” – meble biurowe, meble medyczne, drobne wyposażenie

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: