ZP/130/2016

Dostawa testów do oznaczania czasu krzepnięcia krwi (ACT) (HEMOCHRONY) wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: