ZP/137/2016

Dostawa zestawów implantów zakotwiczonych w kości z procesorem dźwięku wraz z osprzętem chirurgicznym jednorazowego użytku oraz implantów ślimakowych z procesorem dźwięku dla Kliniki Otolaryngologii Instytutu CZMP 

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: