Oferty Pracy

Nr
oferty
Treść oferty pracy Data
ogłoszenia
48/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  psychologa 18.10.2019
47/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  psychologa klinicznego 14.10.2019
46/2019 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Okulistyki (Szpital Pediatryczny) 23.09.2019
45/2019 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI: Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Onkologii (Szpital Ginekologiczno – Położniczy) 23.09.2019
44/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika  do Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych 17.09.2019
43/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: asystenta w Pracowni Stresu Oksydacyjnego Białek i Lipidów. 04.09.2019
42/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego  23.08.2019
41/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego 23.08.2019
40/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Pełnomocnika Dyrektora ds. Analiz Finansowych 22.08.2019
39/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko  Kierownika Zespołu Poradni Specjalistycznych ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 12.08.2019
38/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: adiunkta z jednoczesnym pełnieniem funkcji z – cy kierownika Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 07.08.2019
37/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Inspektora Ochrony Danych 25.07.2019
36/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  zatrudni pracownika  w Biurze Promocji i Rozwoju Instytutu 25.07.2019
35/2019 INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI ZATRUDNI Z – CĘ KIEROWNIKA DZIAŁU SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH I STATYSTYKI 18.07.2019
34/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracowników do obsługi parkingu. 16.07.2019
33/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika ds. płac 09.07.2019
32/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku  Technika elektroradiologii 25.06.2019
31/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Informatyka 14.06.2019
30/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Kierownika Biura Projektów 14.06.2019
29/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  pracownika w Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych 12.06.2019
28/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni Lekarza specjalistę w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej (zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu) 11.06.2019
27/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni konserwatora instalacji gazów medycznych 05.06.2019
26/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  psychologa klinicznego 03.06.2019
25/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  sekretarkę medyczną / sekretarza medycznego 31.05.2019
24/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  rejestratorkę medyczną / rejestratora medycznego 31.05.2019
23/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko  Specjalisty  w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej 22.05.2019
22/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika  w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych i Statystyki 26.04.2019
21/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  pracownika w Dziale Zarządzania Infrastrukturą 26.04.2019
20/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Technika farmaceutycznego w Aptece Szpitalnej 26.04.2019
19/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni farmaceutę w Aptece Szpitalnej 26.04.2019
18/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora instytutu w Pracowni Stresu Oksydacyjnego Białek i Lipidów – dyscyplina naukowa – medycyna. 19.04.2019
17/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Lekarza specjalistę w zakresie alergologii 18.04.2019
16/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika  w Biurze Promocji i Rozwoju Instytutu 10.04.2019
15/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: profesora instytutu w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej – z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika kliniki – dyscyplina naukowa – medycyna. 03.04.2019
14/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko  Specjalisty  w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej 14.03.2019
13/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora instytutu w Pracowni Prenatalnej Diagnostyki Płodowo – Matczynej – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 01.03.2019
12/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w Pracowni Oceny Aktywności Disacharydaz rąbka szczoteczkowego jelita cienkiego. 01.03.2019
11/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  Pracowni  przy Ośrodku Leczenia Wad Rozwojowych Płodu w Klinice Chirurgii , Urologii Dziecięcej i Transplantologii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 01.03.2019
10/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  Pracowni  Prenatalnej Diagnostyki Płodowo – Matczynej – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 01.03.2019
9/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  2 stanowiska naukowe: asystenta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  – dyscyplina naukowa – medycyna. 06.02.2019
8/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  2 stanowiska naukowe: profesora instytutu w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych  – dyscyplina naukowa – medycyna. 30.01.2019
7/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  Pracowni  przy Ośrodku Leczenia Wad Rozwojowych Płodu w Klinice Chirurgii , Urologii Dziecięcej i Transplantologii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 30.01.2019
6/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: adiunkta w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych  – dyscyplina naukowa – medycyna. 30.01.2019
5/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Kierownika  Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych 25.01.2019
4/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  Centrum Badań nad Mlekiem Kobiecym i jego Preparatami dyscyplina naukowa – medycyna. 17.01.2019
3/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Koordynatora Pakietu Onkologicznego (DILO) 10.01.2019
2/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika  w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych i Statystyki 10.01.2019
1/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracowników inżynieryjno – technicznych na stanowiskach:  młodszego asystenta, statystyka 04.01.2019
65/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko  Specjalisty  w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej (z możliwością awansu zawo0dowego na stanowisko kierownicze) 11.12
64/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Pełnomocnika Dyrektora ds. projektów  (docelowo kierownika Biura Projektów) 06.12
57/2018 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej – dyscyplina naukowa – medycyna. 23.11
55/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Specjalistę ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Akredytacji 02.11
53/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego 31.10
50/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Lekarza specjalistę w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (z możliwością awansu zawodowego na stanowisko kierownicze) zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu 11.10
26/2018 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 17.05
16/2018 Patomorfolog (1/3 etatu) 22.03
15/2018 Technik laboratoryjny (1/3 etatu) 22.03
1/2018 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów 05.01
18/2017 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni konserwatora urządzeń energetycznych w Sekcji Eksploatacji Technicznej 13.09
50/2016 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni elektryka w Sekcji Eksploatacji Technicznej 13.10