Oferty Pracy

Nr
oferty
Treść oferty pracy Data
ogłoszenia
27/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kasjera / Kasjerki
26/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Kierownika działu naukowego / Pełnomocnika Dyrektora ds. Nauki  7.04.2020
25/2020

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Technika farmaceutycznego w Aptece Szpitalnej

 02.04.2020
24/2020

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika
w Biurze Promocji i Rozwoju Instytutu [rekrutacja prowadzona online]

02.04.2020
23/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni farmaceutę w Aptece Szpitalnej 31.03.2020
22/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni konserwatora urządzeń energetycznych w Sekcji Eksploatacji Technicznej 24.03.2020
21/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Informatyka  11.03.2020
20/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
w Zespole Poradni Specjalistycznych
Lekarza specjalistę w zakresie kardiologii
oraz
Lekarza specjalistę w zakresie kardiologii dziecięcej
(zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu)
05.03.2020
19/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora instytutu w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej – z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika kliniki – dyscyplina naukowa – medycyna. 04.03.2020
18/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Asystent w Zakładzie Genetyki 04.03.2020
17/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w Pracowni Echokardiografii w Klinice Kardiologii. 02.03.2020
16/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. zamówień produktów leczniczych 21.02.2020
15/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Pełnomocnika Dyrektora ds. analiz finansowych 18.02.2020
14/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Pełnomocnika Dyrektora ds. inwestycji 18.02.2020
13/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Sekcji Informatyki 18.02.2020
12/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Zastępcę Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju  14.02.2020
11/2020

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  zatrudni pracownika na stanowisko  Kierownika Działu Zarządzania Infrastrukturą

12.02.2020
10/2020

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
Lekarza specjalistę
w zakresie neonatologii
zatrudnienie w klinice lub poradni ramach umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej

05.02.2020
 09/2020

Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej informuje o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu obsadzenia stanowiska kierowniczego w pionie naczelnej pielęgniarki:
Położnej Oddziałowej w Klinice Położnictwa i Ginekologii (Szpital Ginekologiczno – Położniczy)

 31.01.2020
08/2020

Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej informuje o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu obsadzenia stanowiska kierowniczego w pionie naczelnej pielęgniarki:
Położnej Oddziałowej w Klinice Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii (Szpital Ginekologiczno – Położniczy).

31.01.2020
 07/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Kierownika Apteki Szpitalnej  17.01.2020
06/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Głównego Księgowego / Analityka 10.01.2020
05/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 07.01.2020
04/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w Centrum Badań nad Mlekiem Kobiecym i jego Preparatami dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 07.01.2020
03/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka przy Zakładzie Genetyki – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 07.01.2020
02/2020  Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowiska naukowe: adiunkta w Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka przy Zakładzie Genetyki – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 07.01.2020
01/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowiska naukowe: asystenta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 07.01.2020
64/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku  Młodszego Asystenta w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej 31.12.2019
63/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Lekarz Specjalistę Położnictwa i Ginekologii 12.12.2019
60/2019  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni pielęgniarki i położne
Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe
oraz zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu
05.12.2019
59/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego 05.12.2019
58/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego 05.12.2019
56/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora w Dziale Technicznym 02.12.2019
52/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika  w Biurze Promocji i Rozwoju Instytutu 31.10.2019
50/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni  Lekarza specjalistę  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 24.10.2019
49/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  lekarza w Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradni Onkologicznej. 23.10.2019
48/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  psychologa 18.10.2019
47/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  psychologa klinicznego 14.10.2019