Oferty Pracy

Nr
oferty
Treść oferty pracy Data
ogłoszenia
48/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Kierownika działu naukowego / Pełnomocnika Dyrektora ds. Nauki 23.06.2020
47/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Młodszego Asystenta w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych  16.06.2020
46/2020  Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Lekarza specjalistę w zakresie immunologii klinicznej 10.06.2020
45/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Nauki 05.06.2020
44/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” adiunkta w  Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka przy Zakładzie Genetyki  – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 04.06.2020
43/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  komórce organizacyjnej – Dyrektor Instytutu  – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 04.06.2020
42/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  Centrum Badań nad Mlekiem Kobiecym i jego Preparatami dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 04.06.2020
41/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta ze specjalizacją fizyka medyczna w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. 04.06.2020
40/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: profesora instytutu w Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych. 04.06.2020
39/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Kierownika Biura Projektów Inwestycyjnych 04.06.2020
38/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w  Pracowni Genetyki Konstytucyjnej Człowieka przy Zakładzie Genetyki  – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 3.06.2020
37/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 3.06.2020
36/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku: Statystyk medyczny 22.05.2020
35/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Młodszego Asystenta w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej 18.05.2020
34/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kwestora 15.05.2020
33/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pielęgniarki do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 12.05.2020
32/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni Lekarzy specjalistów:
– w zakresie pediatrii
– w zakresie medycyny ratunkowej
12.05.2020
31/2020

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: profesora instytutu w Klinice Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii  – z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika kliniki – dyscyplina naukowa – medycyna.

– Informacja o wynikach konkursu

29.04.2020
30/2020

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: profesora instytutu z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiochirurgii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

29.04.2020
29/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. zamówień produktów leczniczych 24.04.2020
28/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi zatrudni
Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych
Lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii
lub
będących w trakcie specjalizacji w zakresie kardiologii
(zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu)
21.04.2020
27/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kasjera / Kasjerki  
26/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Kierownika działu naukowego / Pełnomocnika Dyrektora ds. Nauki  7.04.2020
25/2020

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Technika farmaceutycznego w Aptece Szpitalnej

 02.04.2020
24/2020

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika
w Biurze Promocji i Rozwoju Instytutu [rekrutacja prowadzona online]

02.04.2020
23/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni farmaceutę w Aptece Szpitalnej 31.03.2020
22/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni konserwatora urządzeń energetycznych w Sekcji Eksploatacji Technicznej 24.03.2020
21/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Informatyka  11.03.2020
20/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
w Zespole Poradni Specjalistycznych
Lekarza specjalistę w zakresie kardiologii
oraz
Lekarza specjalistę w zakresie kardiologii dziecięcej
(zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu)
05.03.2020
18/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Asystent w Zakładzie Genetyki 04.03.2020
17/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta w Pracowni Echokardiografii w Klinice Kardiologii. 02.03.2020
16/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. zamówień produktów leczniczych 21.02.2020
10/2020

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
Lekarza specjalistę
w zakresie neonatologii
zatrudnienie w klinice lub poradni ramach umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej

05.02.2020
63/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Lekarz Specjalistę Położnictwa i Ginekologii 12.12.2019
60/2019  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni pielęgniarki i położne
Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe
oraz zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu
05.12.2019
56/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora w Dziale Technicznym 02.12.2019
50/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni  Lekarza specjalistę  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 24.10.2019
49/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  lekarza w Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradni Onkologicznej. 23.10.2019
47/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  psychologa klinicznego 14.10.2019