Oferty Pracy

Nr
oferty
Treść oferty pracy Data
ogłoszenia
32/2021 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta ze specjalizacją fizyka medyczna  w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. 09.07.2021
31/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni lekarza specjalistę  lub w trakcie specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej/ chorób wewnętrznych w Zakładzie Medycyny Rodzinnej 07.07.2021
30/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych 06.07.2021
29/2021 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni referenta w Dziale Kadr i Płac 27.05.2021
28/2021  Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi  zatrudni  Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej 18.05.2021
27/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Analityka finansowego 18.05.2021
26/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni   Specjalistę ds. Systemów Informatycznych w Sekcji Informatyki. 13.05.2021
24/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”  zatrudni  specjalistę ds. zbiorów cyfrowych  w związku z realizacją projektu „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki <<MDB-MEDICAL DATA BANK>>,” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 30.04.2021
23/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika administracyjnego w Punkcie szczepień 27.04.2021
22/2021 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe: profesora instytutu z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Onkologii  – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 26.04.2021
21/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni specjalistę ds. projektów 19.04.2021
20/2021 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku   Asystenta / Młodszego asystenta w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych 16.04.2021
19/2021 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowiska naukowe asystenta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. 15.04.2021
18/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni lekarza kwalifikującego pacjentów do szczepień stacjonarnych i mobilnych 29.03.2021
17/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego 16.03.2021
16/2021 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi  zatrudni   pracownika inżynieryjno-technicznego  w Centrum Badań nad Mlekiem Kobiecym i jego Preparatami 15.03.2021
15/2021 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni zastępcę kierownika Działu Współpracy Naukowej i Badawczej 11.03.2021
14/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni Pielęgniarkę urologiczną 26.02.2021
13/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Analityka finansowego 25.02.2021
12/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni lekarza specjalistę  lub w trakcie specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej/ chorób wewnętrznych w Zakładzie Medycyny Rodzinnej 18.02.2021
11/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Inspektora BHP w wymiarze 1/4 etatu w Sekcji BHP i Ochrony Środowiska 17.02.2021
10/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni Specjalistę – edukatora lokalnego 15.09.2021
9/2021 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni farmaceutę w Aptece Szpitalnej 15.02.2021
8/2021  Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”w Łodzi poszukuje Analityka w Dziale Kontrolingu i Oceny Celowości Inwestycji 09.02.2021
7/2021 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku: Statystyk medyczny 09.02.2021
6/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. digitalizacji 03.02.2021
5/2021 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni specjalistę ds. opisu i standaryzacji meta danych 03.02.2021
3/2021 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 11.01.2021
2/2021 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ogłasza konkurs na stanowisko naukowe:
adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.
08.01.2021
1/2021 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI: 07.01.2021
91/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”w Łodzi poszukuje Analityka  w nowo tworzonym Dziale Kontrolingu i Oceny Celowości Inwestycji 18.12.2020
90/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych i Statystyki 15.12.2020
89/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. Programów Infrastrukturalnych 2.12.2020
88/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Kierownika Apteki Szpitalnej 30.11.2020
87/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni farmaceutę w Aptece Szpitalnej 30.11.2020
86/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni
Pełnomocnika Dyrektora ds. jakości
26.11.2020
85/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Działu Centralnej Sterylizatorni 19.11.2020
84/2020

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni
rejestratorki medyczne
Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy zlecenie

10.11.2020
83/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Inspektora Nadzoru / Kierownika Projektów 09.11.2020
82/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”w Łodzi poszukuje Analityka  w nowo tworzonym Dziale Kontrolingu i Oceny Celowości Inwestycji 23.10.2020
81/2020

Pilne! Szukamy osób do pobierania wymazów  w kierunku COVID-19

 Poszukujemy pielęgniarek, pielęgniarzy, diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, ratowników medycznych do wykonywania usług pobierania wymazów w kierunku COVID-19.

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub umowy kontraktowej.

22.10.2020
80/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Technika farmaceutycznego w Aptece Szpitalnej 15.10.2020
79/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni farmaceutę w Aptece Szpitalnej 12.10.2020
78/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa 07.10.2020
77/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Specjalistę w Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych 30.09.2020
76/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Asystent w Zakładzie Genetyki 30.09.2020
75/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Asystentki / Asystenta Dyrektora 15.09.2020
74/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracowników ochrony
09.09.2020
73/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe:
profesora instytutu z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiochirurgii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.
Zmiana terminu składania oraz rozstrzygnięcia konkursu.
aktualizacja 15.10.2020r.:
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursuaktualizacja 07.01.2021r.:zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursuaktualizacja 09.02.2021r.:Wynik postępowania konkursowego
04.09.2020
72/2020

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni
ratowników medycznych
do pracy
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę

02.09.2020
71/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej 01.09.2020
70/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Akredytacji 31.08.2020
 69/2020 Informacja dot. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko naukowe profesora instytutu z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiochirurgii. 21.08.2020
68/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Specjalistę ds. Funduszy UE 20.08.2020
67/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Pełnomocnika dyrektora ds. restrukturyzacji i przygotowania programu wieloletniego  19.08.2020
66/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. Programów Infrastrukturalnych  18.08.2020
65/2020  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI:

06.08.2020
64/2020 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI:

06.08.2020
63/2020 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI:

06.08.2020
62/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Działu Centralnej Sterylizatorni 05.08.2020
61/2020 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI:

03.08.2020
60/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Asystenta w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych 23.07.2020
59/2020  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Technika elektroradiologii 23.07.2020
58/2020

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni farmaceutę

w Aptece Szpitalnej w zakresie żywienia pozajelitowego

23.07.2020
57/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika archiwum zakładowego 23.07.2020
56/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Inspektora Nadzoru / Kierownika Projektów w Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych 17.07.2020
55/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Specjalistę ds. budowlanych w Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych 17.07.2020
54/2020

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
Lekarzy specjalistów :
– w zakresie pediatrii
– w zakresie medycyny ratunkowej
zatrudnienie od września 2020r. w ramach umowy o pracę

16.07.2020
53/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
pielęgniarki
do pracy w Szpitalnym Oddziale RatunkowymOferujemy atrakcyjne warunki finansowe oraz
zatrudnienie od wrześnie 2020r. w ramach umowy o pracę
16.07.2020
 52/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Technika farmaceutycznego w Aptece Szpitalnej 13.07.2020
51/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni farmaceutę w Aptece Szpitalnej 13.07.2020
50/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracowników dozorujących 08.07.2020
49/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Ochrony Obiektu 06.07.2020
46/2020  Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Lekarza specjalistę w zakresie immunologii klinicznej 10.06.2020
45/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Nauki 05.06.2020
39/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Kierownika Biura Projektów Inwestycyjnych 04.06.2020
36/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku: Statystyk medyczny 22.05.2020
35/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Młodszego Asystenta w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej 18.05.2020
34/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kwestora 15.05.2020
32/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni Lekarzy specjalistów:
– w zakresie pediatrii
– w zakresie medycyny ratunkowej
12.05.2020
29/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. zamówień produktów leczniczych 24.04.2020
28/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi zatrudni
Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych
Lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii
lub
będących w trakcie specjalizacji w zakresie kardiologii
(zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu)
21.04.2020
24/2020

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika
w Biurze Promocji i Rozwoju Instytutu [rekrutacja prowadzona online]

02.04.2020
22/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni konserwatora urządzeń energetycznych w Sekcji Eksploatacji Technicznej 24.03.2020
20/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
w Zespole Poradni Specjalistycznych
Lekarza specjalistę w zakresie kardiologii
oraz
Lekarza specjalistę w zakresie kardiologii dziecięcej
(zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu)
05.03.2020
10/2020

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
Lekarza specjalistę
w zakresie neonatologii
zatrudnienie w klinice lub poradni ramach umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej

05.02.2020
63/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Lekarz Specjalistę Położnictwa i Ginekologii 12.12.2019
50/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni  Lekarza specjalistę  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 24.10.2019
49/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  lekarza w Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradni Onkologicznej. 23.10.2019
47/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  psychologa klinicznego 14.10.2019