Oferty Pracy

Nr
oferty
Treść oferty pracy Data
ogłoszenia
64/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Pielęgniarki i Położne
12.12.2019
63/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Lekarz Specjalistę Położnictwa i Ginekologii 12.12.2019
63/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii (Szpital Ginekologiczno – Położniczy) 12.12.2019
62/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Położnej Oddziałowej w Klinice Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii (Szpital Ginekologiczno – Położniczy) 12.12.2019
61/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Położnej Oddziałowej w Klinice Położnictwa i Ginekologii (Szpital Ginekologiczno – Położniczy) 12.12.2019
60/2019  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni pielęgniarki i położne
Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe
oraz zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu
05.12.2019
59/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego 05.12.2019
58/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Księgowej / Księgowego 05.12.2019
57/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Inspektora BHP w wymiarze 1 etatu w Sekcji BHP i Ochrony Środowiska 02.12.2019
56/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora w Dziale Technicznym 02.12.2019
55/2019 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”  ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe:  profesora z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiologii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne. 22.11.2019
53/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  Informatyka 04.11.2019
52/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika  w Biurze Promocji i Rozwoju Instytutu 31.10.2019
50/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni  Lekarza specjalistę  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 24.10.2019
49/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  lekarza w Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradni Onkologicznej. 23.10.2019
48/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  psychologa 18.10.2019
47/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  psychologa klinicznego 14.10.2019