Oferty Pracy

Nr
oferty
Treść oferty pracy Data
ogłoszenia
75/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Asystentki / Asystenta Dyrektora 15.09.2020
74/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracowników ochrony
09.09.2020
73/2020 Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ogłasza konkurs na  stanowisko naukowe:
profesora instytutu z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiochirurgii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.
04.09.2020
72/2020

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zatrudni
ratowników medycznych
do pracy
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę

02.09.2020
71/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej 01.09.2020
70/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Akredytacji 31.08.2020
 69/2020 Informacja dot. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko naukowe profesora instytutu z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Kardiochirurgii. 21.08.2020
68/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Specjalistę ds. Funduszy UE 20.08.2020
67/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Pełnomocnika dyrektora ds. restrukturyzacji i przygotowania programu wieloletniego  19.08.2020
66/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. Programów Infrastrukturalnych  18.08.2020
65/2020  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI:

06.08.2020
64/2020 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI:

06.08.2020
63/2020 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI:

06.08.2020
62/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Działu Centralnej Sterylizatorni 05.08.2020
61/2020 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ INFORMUJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OBSADZENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO W PIONIE NACZELNEJ PIELĘGNIARKI:

03.08.2020
60/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Asystenta w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych 23.07.2020
59/2020  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Technika elektroradiologii 23.07.2020
58/2020

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni farmaceutę

w Aptece Szpitalnej w zakresie żywienia pozajelitowego

23.07.2020
57/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika archiwum zakładowego 23.07.2020
56/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Inspektora Nadzoru / Kierownika Projektów w Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych 17.07.2020
55/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Specjalistę ds. budowlanych w Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych 17.07.2020
54/2020

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
Lekarzy specjalistów :
– w zakresie pediatrii
– w zakresie medycyny ratunkowej
zatrudnienie od września 2020r. w ramach umowy o pracę

16.07.2020
53/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
pielęgniarki
do pracy w Szpitalnym Oddziale RatunkowymOferujemy atrakcyjne warunki finansowe oraz
zatrudnienie od wrześnie 2020r. w ramach umowy o pracę
16.07.2020
 52/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Technika farmaceutycznego w Aptece Szpitalnej 13.07.2020
51/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni farmaceutę w Aptece Szpitalnej 13.07.2020
50/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracowników dozorujących 08.07.2020
49/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika Ochrony Obiektu 06.07.2020
46/2020  Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Lekarza specjalistę w zakresie immunologii klinicznej 10.06.2020
45/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Nauki 05.06.2020
39/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni Kierownika Biura Projektów Inwestycyjnych 04.06.2020
36/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku: Statystyk medyczny 22.05.2020
35/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisku Młodszego Asystenta w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej 18.05.2020
34/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Kwestora 15.05.2020
32/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni Lekarzy specjalistów:
– w zakresie pediatrii
– w zakresie medycyny ratunkowej
12.05.2020
29/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista ds. zamówień produktów leczniczych 24.04.2020
28/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi zatrudni
Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych
Lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii
lub
będących w trakcie specjalizacji w zakresie kardiologii
(zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu)
21.04.2020
24/2020

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika
w Biurze Promocji i Rozwoju Instytutu [rekrutacja prowadzona online]

02.04.2020
22/2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni konserwatora urządzeń energetycznych w Sekcji Eksploatacji Technicznej 24.03.2020
20/2020 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
w Zespole Poradni Specjalistycznych
Lekarza specjalistę w zakresie kardiologii
oraz
Lekarza specjalistę w zakresie kardiologii dziecięcej
(zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu)
05.03.2020
10/2020

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
zatrudni
Lekarza specjalistę
w zakresie neonatologii
zatrudnienie w klinice lub poradni ramach umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej

05.02.2020
63/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko Lekarz Specjalistę Położnictwa i Ginekologii 12.12.2019
50/2019 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zatrudni  Lekarza specjalistę  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 24.10.2019
49/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  lekarza w Zespole Poradni Specjalistycznych – Poradni Onkologicznej. 23.10.2019
47/2019 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zatrudni  psychologa klinicznego 14.10.2019