ZP/065/2014

Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych, kopert senologicznych i ortopedycznych oraz matryc do powielacza RISO typu S4250 dla Instytutu CZMP

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: