ZP/140/2016

Usługa całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów będących we władaniu ICZMP z wyłączeniem budynków

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: