ZP/131/2016

Dostawa odczynników do badań immunologicznych, diagnostyki chorób inwazyjnych i infekcyjnych oraz zestawów odczynnikowych do oznaczeń przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE wraz z dzierżawą analizatorów dla CMDL Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: