ZP/144/2016

Realizacja usługi przewozu preparatów i wyników badań cytologicznych w ramach programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, wykonywanych w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Instytutu „CZMP” do wskazanych przez zakład jednostek ZOZ na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: