ZP/147/2016

Dostawa urządzeń do terapii nerkowej w postaci: zestawów do dializy otrzewnowej ADO i CADO oraz cewników dla Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: