Specjalizacje

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY

 

STAŻE KIERUNKOWE

OSOBY spoza ICZMP – Zgłoszenie staży kierunkowych realizowanych w ICZMP 

PRACOWNICY ICZMP – Zgłoszenie kursów, staży kierunkowych w ramach specjalizacji- formularz zgłoszenia

 

Obowiązujące Akty prawne  

Ustawa o zawodzie lekarza

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 

Wykaz Klinik i Zakładów ICZMP posiadających akredytację MZ do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego:

Miejsca akredytacyjne w specjalnościach: w podstawowej i szczegółowej dziedzinie medycyny

Zgłoszenie kursów, staży kierunkowych w ramach specjalizacji- formularz zgłoszenia