Specjalizacje

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY

UWAGA
1 maja 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

W sesji jesiennej 2017 wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie od 1 maja do 31 lipca.

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/1-maja-2017-r-wchodza-w-zycie-znowelizowane-w-2015-r-przepisy-ustawy-o-zawodach-lekarza-i-lekarza-dentysty-dotyczace-ksztalcenia-podyplomowego/

 

Wykaz Klinik i Zakładów ICZMP posiadających akredytację MZ do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego:

Miejsca akredytacyjne w specjalnościach: w podstawowej i szczegółowej dziedzinie medycyny

Zgłoszenie kursów, staży kierunkowych w ramach specjalizacji- formularz zgłoszenia