Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

Kierownik Kliniki: Prof. dr  hab. n. med. Wojciech  Krajewski 
  prof.Krajewski_LR_v2
e-mail: sek52@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271 14 21

Pracownicy  z  tytułem profesora Wojciech  Krajewski
Pracownicy  ze  stopniem naukowym doktora Joanna Godlewska –  Tarka
Michał Markiewicz
Izabela Pągowska –  Klimek
Magdalena  Pychyńska – Pokorska
Małgorzata  Świątnicka -Lucińska
Jarosław Wilkowski
Główne kierunki
działalności naukowej:
 • Badania narażenia zdrowia personelu sal operacyjnych. Badania uszkodzenia materiału genetycznego pielęgniarek pracujących w narażeniu na N2O. Ocena przyczyn uszkodzenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaburzenia równowagi wolno rodnikowej w procesie uszkodzenia.
 • Zaburzenia odporności u dzieci  po  zabiegach  w  krążeniu pozaustrojowym. Badanie znaczenia czynników aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej u pacjentów  poddanych zabiegom korekcji wad wrodzonych serca z użyciem krążenia pozaustrojowego
 • Zaburzenia odporności u dzieci z ciężkim zakażeniem / sepsa/. Celem jest określenie, czy niedobory wybranych elementów odporności wrodzonej (czynniki aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej, receptory komórkowe) są czynnikami ryzyka wystąpienia sepsy, wpływają na jej przebieg, skuteczność leczenia oraz rokowania u pacjentów oddziałów intensywnej terapii.
 • Zaburzenia krzepnięcia u dzieci z wadami serca. Ocena zaburzeń krzepnięcia krwi u noworodków i niemowląt z wrodzonymi wadami serca w okresie okołooperacyjnym wady.
 • Ocena wydolności nerek u dzieci operowanych z powodu wad serca. Ocena częstości występowania i stopnia uszkodzenia nerek u dzieci z wrodzonymi wadami serca operowanych z użyciem krążenia pozaustrojowego. Analiza czasowej zmienności wskaźników uszkodzenia nerek i wskaźników wydolności krążenia w okresie okołooperacyjnym. Wskazanie czynników powodujących uszkodzenie nerek, występujących w czasie operacji z użyciem krążenia pozaustrojowego oraz we wczesnym okresie pooperacyjnym. Ocena przydatności lipokaliny (NGAL – neutrophil gelatinase-associated lipocalin) jako biochemicznego wskaźnika pozwalającego na wczesne rozpoznanie i monitorowanie uszkodzenia nerek w tej grupie pacjentów.
 • Analiza skutków urazów czaszkowo-mózgowych i odległych efektów leczenia w materiale Oddziału Intensywnej terapii.

Publikacje:
 • Kucharska M., Wesołowski W., Krajewski W., Wrońska-Nofer T.: Occupational exposure to Anaesthestics: Methods of quantitative analysis of nitrous oxide and halogenated anaesthetics in the ambient air of operating rooms. Pol .J. Environ Stud 2003; 12 : 109-113
 • Krajewski W., Kucharska M., Wesołowski W., Wrońska-Nofer T.: Monitoring  of   airborne concentrations of Nitrous Oxide and halogenated anaesthesics in operating rooms. Pol. J. Environ. Stud. 2003 ;12: 115-119
 • Wrońska-Nofer T., Palus J., Gródecka D., Dziubałtowska E., Krajewski W.: Evaluation of genotoxic effects of exposure to anaesthetics in operating room nurses. Pol. J. Environ.Stud.2003; 12, 121-126
 • Pychyńska-Pokorska M., Moll J.J., Krajewski W., Jarosik P.: The use of recombinant coagulation factor VIIa in uncontrolled postoperative bleeding in children undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. Pediatr Crit  Care Med. 2004; 3: 246-250
 • Krajewski W., Langer K., Król  M., Nowak D.: Increased exhalation of hydrogen peroxide in mechanically ventilated children with pneumonia J.Ped Neonat. 2004; 1: 12-20
 • Lewinska D., Stepnik M., Krajewski W., Arkusz J., Stanczyk M., Wronska-Nofer T.: Increased incidence of micronuclei assessed with the micronucleus assay and the fluorescence in situ hybridization (FISH) technique in peripheral blood lymphocytes of nurses exposed to nitrous oxide Mutat Res.2005;581:1-9
 • Krajewski W., Kucharska M., Wesołowski W., Stetkiewicz J., Wrońska Nofer T.: Ocupational exposure to nitrous oxide – The role of scavending and ventilation systems in reducing the exposure level in operating rooms. Int J Hyg Environ Health. 2007; 210: 133-138
 • Jander A., Tkaczyk M., Pągowska-Klimek I., Pietrzykowski W., Moll J., Krajewski W., Nowicki M.: Continous veno-evenous hemodiafiltration in children after cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2007;31:1022-1028
 • Pągowska-Klimek I., Lewkowicz P., Banasik M., Krajewski W., Tchórzewski H.:  Isolated head injury in children affects the neutrophil function and lymphocyte count. J Trauma. 2007;63:179-186
 • Świątnicka-Lucińska M., Polis L., Prędka M., Krajewski W.: Spinal anesthesia plus sedation compared with an opioid-based anesthetic in neonates undergoing repair of myelomeningocele. J. Ped.Neonatal. 2006 ; 3 /w druku/
 • Prędka M., Pychyńska-Pokorska M., Krajewski W., Piaseczna-Piotrowska A., Janiak K., Respondek-Liberska M.: Recombinant factor VIIa in the surgical managment of giant sacrococcygeal teratoma /SCT/ in neonates. Clin.Exp.Letters
 • Krajewski W.,Kucharska M.,Piłacik B., Fobker M., Stetkiewicz J., Nofer J-R. Wrońska–Nofer T.: Impaired witamin B12 metabolic status in healthcare workers occupationally exposed to nitrous oxide. Br J Anaesth. 2007 Dec;99(6):812-8. Epub 2007 Oct 20
 • Wrońska-Nofer T, Palus J, Krajewski W, Jajte J, Kucharska M, Stetkiewicz J, Wasowicz W, Rydzyński K. DNA damage induced by nitrous oxide: study in medical personnel of operating rooms. Mutat Res. 2009 Jun 18;666(1-2):39-43. Epub 2009 Apr 5
 • Moszura T., Dryżek P., Krajewski W., Markiewicz M., Moll J., Jadwiga Moll J., Sysa A.: Ciężkie powikłania cewnikowania serca i zabiegów kardiologii interwencyjnej u dzieci – retrospektywna analiza jednoośrodkowa. Polski Przegląd Kardiologiczny 2009, 11,3 177-180
 • Świątnicka-Lucińska M., Markiewicz M., Poszura T., Krajewski W. Powikłania w trakcie znieczulenia do badań diagnostycznych i zabiegów kardiologii interwencyjnej u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Anest. Intensyw. Terap, 2009; 41:130-134
 • Chrzczanowicz J., Gawron A., Zwolinska A., de Graft-Johnson J., Krajewski W., Krol M., Kostka T., Nowak D.: Simple method in determining human serum 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH) radical scavenging activity applicable in clinical studies on dietary antioxidants. Po recenzji w czasopiśmie: Clin.Chem Lab Med. 2008;(3):342-349
 • Pagowska-Klimek I., Pychynska-Pokorska M., Krajewski W., Moll JJ: Predictors of long intensive care unit stay following cardiac surgery in children. Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Jan 10. [Epub ahead of print]
 • Bendinger T., Nowakowski J., Pągowska-Klimek I., Krajewski W: Organ donors from the Pediatric Intensive Care Unit of Mother Memorial Hospital Researche Institute In Lodz. Clin Exp.  Letters 2010;51/3-4/:217-219
 • Wrońska -Nofer T., Nofer J.R., Jajte J., Dziubałtowska E., Szymczak W., Krajewski W., Wąsowicz W., Rydzyński K.: Oxidative DNA damage and oxidative stress in subjects occupationally exposed to nitrous oxide (N2O). Mutation Researche 731, 2012, 58-63
 • Pągowska-Klimek I., Krajewski W.: Standardy postępowania w ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym u dzieci. Guidelines for the Medical Management of severe Traumatic Brain Injury in Children . Standardy w pediatrii . 2009, 6,7:
 • Król M., Godlewska J. i wsp. Plasma free 3-nitrotyrosine is elevated in infants who develop ventilator – associated pneumonia after congenital heart surgery. Critical Care Medicine /zgłoszone do druku/
 • Pągowska-Klimek I. i wsp. Mannan-binding lectin in cardiovascular disease. BioMed Research International /przyjęte do druku/
Badania Kliniczne:

 data ostatniej modyfikacji 7.11.2014