Szkolenia dla pielęgniarek

12 stycznia 2016 r. Plan cyklicznych szkoleń zakładowych dla personelu pielęgniarskiego i położniczego w 2017 roku
1 września 2015 r. „Nowe zalecenia w leczeniu pacjenta z cukrzycą”
dr Katarzyna Cypryk
6 października 2015 r. „Prawa pacjenta we współczesnej ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji”
piel. epid. Elżbieta Perlińska
3 listopada 2015 r. „Praktyczne aspekty badań naukowych w pielęgniarstwie”
mgr Wioletta Cedrowska Adamus
1 grudnia 2015 r. „Zakażenia przenoszone drogą krwi – bezpieczeństwo personelu”
lek. epid. Danuta Górecka – Turska