ZP/025/2014

Dostawa testów do wykrywania Helicobacter Pylori, narkotyków i oznaczania stężenia glukozy we krwi wraz z użyczeniem glukometrów dla Instytutu „CZMP”

  Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: