Opieka osób bliskich

Zasady sprawowania opieki nad pacjentem przez krewnych
lub osoby wskazane przez pacjenta

 • W trakcie pobytu na oddziale szpitalnym Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej
  świadczonej przez krewnych lub osoby wskazane przez siebie bądź przedstawiciela ustawowego.
 • Na oddziałach, na których przebywają dzieci, opiekę nad nimi mogą sprawować przedstawiciele
  ustawowi (lub inne osoby, upoważnione na podstawie przepisów prawa), a także osoby wskazane personelowi Szpitala bezpośrednio przez ww. opiekunów prawnych.
 • Opieka świadczona jest dobrowolnie, nie ma charakteru przymusu.
 • Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z prawa
  pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
 • Ze względu na specyfikę niektórych oddziałów i przebywających tam pacjentów zakres czynności
  opieki sprawowanej przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta może być ograniczony.
 • Osoby sprawujące opiekę proszone są o zapoznanie się z regulaminem szpitala i kliniki oraz
  przestrzeganie wskazówek personelu medycznego.
 • Osoby sprawujące opiekę zobowiązane są do poinformowania lekarza/pielęgniarki/położnej o
  planowanym zakresie opieki, czasie i miejscu jej wykonywania.
 • Na każdym z oddziałów szpitalnych kierownik kliniki, lekarz prowadzący lub pielęgniarka
  określa czynności z zakresu opieki pielęgnacyjnej, jakie może wykonywać krewny lub osoba wskazana przez pacjenta bądź opiekuna prawnego.
 • Osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną zobowiązane są do poszanowania spokoju
  i potrzeb innych pacjentów oraz przestrzegania ciszy nocnej.Przez opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w oddziałach szpitalnych rozumie się,
  w szczególności:

  • Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych; dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, czytanie na głos książek/gazet, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
  • Zapewnienie troski, bliskości, zabawy i poczucia bezpieczeństwa dzieciom,
  • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
  • Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: wymiana pieluch, pielucho majtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel/prysznic, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry, toaleta p/odleżynowa,
  • Zmiana bielizny osobistej i pościelowej, słanie łóżka,
  • Pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów (wyjątek stanowią pacjenci nieprzytomni i
   mający problemy z połykaniem),
  • Pomoc w siadaniu, wstawaniu z łóżka, zmianie pozycji (odwracanie na boki, oklepywanie),
   chodzeniu, staniu, wożenie na wózku spacerowym lub inwalidzkim,
  • Uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem,
  • Towarzyszenie przy porodzie (Blok Porodowy).