Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej

Kierownik Kliniki: prof. dr hab.n.med. Andrzej Malinowski
 
e-mail:

sek27@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271 11 31
fax: 42 271 11 30
gdzie jesteśmy: ico_plany

Profil działalności medycznej:

Diagnostyka i leczenie chorób narządów płciowych u kobiet

Wykonywane zabiegi:
 • Operacje laparoskopowe – Możliwość uwidocznienia i operacji narządów kobiecych uzyskuje się dzięki wprowadzaniu narzędzi, które wymagają niewielkich 0,5 – 1 centymetrowych nacięć na brzuchu. Do brzucha wtłacza się nieszkodliwy gaz, który wytwarza przestrzeń konieczną do wykonania operacji. W naszej klinice zakres operacji laparoskopowych odpowiada zakresom operacji brzusznych. Ten typ zabiegu dedykowany jest dla pacjentek z mięśniakami macicy, torbielami jajników, endometriozy, ale także w przebiegu diagnostyki i leczenia niepłodności. Ponadto tą metodą usuwana jest macica  z przydatkami i węzłami chłonnymi w przypadku raka trzonu macicy.
 • Operacje histeroskopowe – Zabiegi wykonywane są przez szyjkę macicy, która umożliwia dostęp do wnętrza macicy i przy użyciu właściwych narzędzi przeprowadzenie operacji w jej obrębie (wycięcie polipa, przegrody, zrostów czy  wycięcia mięśniaka podśluzówkowego).
 • Operacje pochwowe – Wykorzystujemy naturalny dostęp do narządów rodnych przez pochwę. Najczęstszymi wskazaniem do tych operacji są: nietrzymanie moczu i wypadanie narządu rodnego. Operacje te przeprowadza się w celu odtworzenie stosunków anatomicznych dna miednicy mniejszej często z zastosowaniem materiałów syntetycznych (siatka lub taśma), które poprawiają wytrzymałość i elastyczność tkanek własnych, co pozwala na uzyskanie lepszego i długotrwałego efektu operacji. Ponadto drogą pochwową można usunąć macicę zarówno prawidłowej wielkości jak i powiększoną.
 • Operacje brzuszne -Zabiegi na narządach jamy brzusznej uzyskuje się przez rozcięcia brzucha, przez co uzyskujemy pełny i ułatwiony dostęp do narządów rodnych. Zakres zabiegu jest najczęściej ustalony przy kwalifikacji do operacji. Często tego typu operacji wymagają nowotwory takie, jaka rak jajnika, rak szyjki macicy czy inne. 
Procedury unikatowe w skali kraju:
 • Operacja całkowitego laparoskopowego wycięcia macicy z usunięciem węzłów chłonnych miednicznych w raku endometrium.
 • Wytworzenie pochwy we wrodzonym braku tego narządu (np. zespół Rokitansky-Kistner-Hauser)
 • Operacje rekonstrukcyjne w zaburzeniach statyki nn. płciowych u kobiet z użyciem materiałów protezujących.
 • Podwieszenie pochwy lub macicy do więzadła krzyżowo-kolcowego w zaburzeniach statyki narządów płciowych u kobiet.
Personel lekarski:
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Malinowski, Kierownik Kliniki, tel. 42 271 11 31, klinika@laparoskopia.org.pl
  dr n. med. Grażyna Maciołek-Blewniewska, z- ca kierownika, tel. 42 271 11 39, ggo.iczmp@op.pl
  dr n. med. Michał Wojciechowski, tel. 42 271 11 39, ggo.iczmp@op.pl
  dr Beata Antosiak, tel. 42 271 11 39, ggo.iczmp@op.pl
  dr Ilona Bartosiak-Majcher, tel. 42 271 11 39, ggo.iczmp@op.pl
  dr Maria Kowalczyk-Steglińska, tel. 42 271 11 39, ggo.iczmp@op.pl
  dr Justyna Makowska, tel. 42 271 11 39, ggo.iczmp@op.pl
  dr Tomasz Augustyniak, tel. 42 271 11 39, ggo.iczmp@op.pl
  dr Jarosław Cieślak, p.o. kier. pracowni endoskopowej kliniki, tel. 42 271 11 39, ggo.iczmp@op.pl
  dr Tadeusz Pawłowski, tel. 42 271 11 39, ggo.iczmp@op.pl

 

Personel pielęgniarski:
 • mgr pielęgniarstwa – 3
 • mgr położnictwa -1
 • mgr innych specjalności – 3
 • starsze pielęgniarki – 21
 • starsze położne – 0
Personel pozostały:
 • ilość sekretarek medycznych 2 etaty
 • ilość dietetyczek ¼ etatu
Dane statystyczne kliniki:

data ostatniej aktualizacji: iaR©00.00.2015