Klinika Otolaryngologii

Kierownik Kliniki:

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka

 
e-mail:

sek48@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271-14-81
   
Pielęgniarka oddziałowa mgr Beata Olczyk
 
gdzie jesteśmy: ico_plany

Profil działalności medycznej:

Działalność Kliniki Otolaryngologii ICZMP obejmuje diagnostykę i leczenie chorób w zakresie uszu, nosa, gardła i krtani.

 • diagnostyka i leczenie schorzeń narządu słuchu i narządu równowagi,
 • leczenie operacyjne schorzeń ucha środkowego
 • diagnostyka i leczenie wrodzonych i nabytych wad górnych dróg oddechowych,
 • diagnostyka i leczenie schorzeń nosa (operacje przegrody nosa) i zatok przynosowych
 • leczenie przerostu układu limfatycznego gardła (operacje usunięcia migdałka gardłowego, migdałków podniebiennych czy zmniejszenie migdałków podniebiennych)
 • diagnostyka i leczenie nagłych przypadków: urazy w zakresie głowy i szyi, ciała obce dróg oddechowych i przełyku,
 • ostre schorzenia zapalne i ich powikłania
 • leczenie operacyjne chorób krtani
 • diagnostyka endoskopowa w zakresie górnych dróg oddechowych u dzieci
 • protezowanie słuchu u dzieci
 • diagnostyka i leczenie głuchot z zastosowaniem implantów ślimakowych i zakotwiczonych w kości

BAHA

Klinika posiada pracownie: audiometrii i protetyki słuchu, obiektywnych badań narządu słuchu, rynomanometrii i badania układu równowagi.

Prowadzona jest diagnostyka audiologiczna obejmująca obiektywne ( rejestracja wywołanych słuchowych potencjałów z pnia mózgu BERA, emisje otoakustyczne – OAE,  audiometria impedancyjna – tympanometria) i subiektywne (audiometria tonalna progowa, audiometria słowna, audiometria w wolnym polu, audiometria behawioralna) metody badania słuchu. Obiektywne badania słuchu wykonywane są w śnie fizjologicznym i farmakologicznym. Diagnostyka układu równowagi wykonywania jest miedzy innymi z zastosowaniem videonystagmografii, elektronystagmografii i posturografii.

Osiągnięcia Kliniki:

Opracowanie programu leczenia głuchoty z zastosowaniem wszczepienia implantów ślimakowych i zakotwiczonych w kości (BAHA).

 Wykonywane zabiegi:
 • leczenie operacyjne schorzeń ucha środkowego (operacje w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, myringoplastyki, leczenie wysiękowego zapalenia ucha środkowego z zastosowaniem drenów wentylacyjnych)
 • diagnostyka i leczenie wrodzonych i nabytych wad górnych dróg oddechowych, operacje usunięcia torbieli środkowych i bocznych szyi
 • diagnostyka i leczenie schorzeń nosa (operacje przegrody nosa) i zatok przynosowych
 • leczenie przerostu układu limfatycznego gardła (usuniecie migdałka gardłowego, migdałków podniebiennych, zmniejszenie migdałków podniebiennych)
 • operacje usunięcia ciał obcych dróg oddechowych i przełyku,
 • leczenie operacyjne chorób krtani
 • diagnostyka endoskopowa w zakresie górnych dróg oddechowych u dzieci
 • leczenie głuchot z zastosowaniem implantów ślimakowych i zakotwiczonych w kości BAHA
Procedury unikatowe w skali kraju:

Operacyjne leczenie głuchot z zastosowaniem implantów ślimakowych i implantów zakotwiczonych w kości (BAHA).


Lekarze

Dr n. med. Tomasz Gęsicki Lek. Katarzyna Jankowska Dr n. med. Agata Makowska-Piontek Dr n. med. Renata Pepaś
   
Lek. Małgorzata Strużycka-Hryniewicz Dr n. med. Małgorzata Śmiechura-Gańczarczyk