ZP/61/2017

Dostawa e-testów do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów i zestawów do ureaplasma spp. oraz mycoplasma hominis, zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciała anty-DNA met. IFA oraz zestawów odczynnikowych i materiałów zużywalnych do oznaczania kalprotektyny do analizatora Liaison XL dzierżawionego przez Instytut „CZMP” i odczynników diagnostycznych dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: