Informacje dla pacjentów

Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt

Profil działalności medycznej: Przedmiot działalności:
 • Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu wad rozwojowych, ciężkiej niewydolności oddechowej, oraz opiece nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie z bardzo małą (< 1500g) i skrajnie małą (<1000g) masą ciała. 
 • Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, zapewniającym optymalne warunki do diagnostyki oraz kompleksowego leczenia najtrudniejszych i najbardziej złożonych wad rozwojowych. Wykorzystując nasze doświadczenie i możliwość współpracy ze specjalistami różnych dziedzin pediatrii oraz chirurgii dziecięcej, kardiochirurgii, neurochirurgii, okulistyki, i laryngologii stworzyliśmy model opieki, w którym możliwe jest kontynuowanie diagnostyki i leczenia płodu, anoworodekz wadami rozwojowymi znajduje się w centrum zainteresowania wielu specjalistów. 
 • Miejscem, w którym przy „łóżku” czy raczej przy inkubatorze chorego dziecka koncentruje się wielospecjalistyczna opieka jest właśnie Klinika Intensywnej Terapii i Wrodzonych Noworodków i Niemowląt.
 • W klinice wykorzystywane są nowoczesne techniki wentylacji z wentylacją oscylacyjną włącznie, mamy możliwość stosowania inhalacyjnego tlenku azotu oraz pozaustrojowego błonowego utlenowania krwi.
 • Byliśmy pionierami w Polsce w zakresie wprowadzania leczenia inhalacyjnym tlenkiem azotu, propagowania wentylacji wysokimi częstościami, jesteśmy jedynym w Polsce, aktywnym ośrodkiem leczenia ciężkiej niewydolności oddechowej z wykorzystaniem utlenowania pozaustrojowego. 
 • Ważnym przedmiotem naszej działalności jest współpraca z innymi oddziałami neonatologiczno-położniczymi w regionie łódzkim. Jako ośrodek referencyjny podjęliśmy się koordynowania transportu noworodka w regionie łódzkim. Obecnie transport noworodka w naszym regionie działa zgodnie z zasadą „jednego telefonu”. Lekarz opiekujący się chorym noworodkiem zgłasza do naszej kliniki problem, a naszym zadaniem jest zorganizowanie transportu i zabezpieczenie miejsca leczenia odpowiadającego potrzebom chorego noworodka.

 Przedmiot działalności:
 • Diagnostyka i leczenie wad rozwojowych
 • Opieka okołooperacyjna
 • Leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej z wykorzystaniem pozaustrojowego utlenowania błonowego (ECMO)
 • Diagnostyka i leczenie noworodków urodzonych przedwcześnie
 • Opieka i terapia neurorozwojowa
 Wykonywane zabiegi:
 • Pozaustrojowe utlenowanie błonowe (extracorporealmembraneoxygenation – ECMO)
 • Ta metoda wsparcia, poza zabiegami kardiochirurgicznymi, może być wykorzystana w leczeniu ciężkiej, odwracalnej niewydolności oddechowej. W neonatologii procedurę tę wykorzystuje się w leczeniu zespołu aspiracji smółki, nadciśnienia płucnego, ciężkich zapaleń płuc czy przepukliny przeponowej, w sytuacjach, w których leczenie konwencjonalne zawodzi. Należy zaznaczyć, że nie jest to metoda leczenia ale wsparcia układu oddechowego i/lub układu krążenia. Pozwala ona zyskać czas potrzebny do regeneracji chorych płuc.
 • U noworodka po raz pierwszy przeprowadzono ją w 1974 roku w Kalifornii w USA w Orange CountyMedical Center. Uratowana wówczas kobieta wciąż cieszy się dobrym zdrowiem.  W 1991 roku na konferencji zorganizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia USA ECMO uznano za skuteczną  metodę wspierającą leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej noworodków. W Polsce ECMO w leczeniu niewydolności oddechowej u noworodka po raz pierwszy zastosowano w 2000 roku w Zabrzu w Klinice Kardiochirurgii dla dorosłych. Jednak w kolejnych latach procedura ta nadal nie była standardowo stosowana w tej grupie pacjentów. Ośrodek ECMO w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki został powołany w 2006 roku. Pierwsze lata wykorzystaliśmy na szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w ośrodkach w Wielkiej Brytanii Great OrmondStreetHospital  w Londynie i w University Leicester Hospital. Opis zabiegu Zadaniem ECMO jest utlenowanie krwi i eliminacja dwutlenku węgla poza organizmem pacjenta. Układ zbudowany jest z systemu kaniul, łączących krążenie pozaustrojowe zukładem naczyniowym pacjenta, pompy wymuszającej przepływ krwi, oraz oksygenatora, w którym zachodzi wymiana gazowa. Te wszystkie elementy połączone są drenami. Rodzaje ECMO Żylno – tętnicze Ten typ wsparcia pozaustrojowego umożliwia wspomaganie zarówno układu oddechowego jak i serca. Krew od pacjenta pobierana jest z układu żylnego, skąd po przejściu przez układ z  powraca do układu tętniczego omijając płuca i serce. Metoda ta stosowana jest w kardiochirurgii. Można ja też wykorzystać w leczeniu ciężkiej niewydolności oddechowej u chorych dysfunkcja mięśnia sercowego. Żylno-żylne W ECMO żylno-żylnym poprzez kaniulę dwuświatłowąkrew pobierana jest z układu żylnego pacjenta, gdzie powraca po utlenowaniu i eliminacji dwutlenku węgla w oksygenatorze. Płuca są pierwszym narządem otrzymującym utlenowaną krew i w pierwszym okresie ekstrachują tlen z krwi zamiast z powietrza. W tej metodzie nie wspomagamy układu krążenia pacjenta. Tętniczo żylne W tej metodzie wsparcia, podobnie jak w hemodializie, krew od pacjenta do układu ECMO pobierana jest z tętnicy, a odprowadzana do żyły. Ponieważ w tych warunkach tylko część rzutu serca kierowana jest do oksygenatroa, utlenowanie jest mniej efektywne co ogranicza zastosowanie tej metody w leczeniu ciężkiej niewydolności oddechowej. Eliminacja dwutlenku węgla jest znacznie łatwiejsza, dlatego stosuje się ją jako leczenie wspomagającą. Wspomaganie tętniczo – żylne obarczone jest najmniejszym ryzykiem dla pacjenta. ECMO uważane jest za bardzo inwazyjną metodę wsparcia, jednak umożliwiając pełną regenerację miąższu płuc umozliwia wyleczenie i powrotem do zdrowia. W naszej klinice utlenowanie pozaustrojowe zastosowaliśmy u 17 noworodków. Naj liczniej reprezentowana grupą są noworodki z najcięższą postacią wrodzonej przepukliny przeponowej
 • Procedury unikatowe w skali kraju:
 • Poza działalnością typową dla ośrodka trzeciego stopnia referencyjności w zakresie perinatologii obejmującą leczenie surfaktantem, stosowanie różnych technik wentylacji, terapię inhalacyjnym tlenkiem azotu, jako jedyny ośrodek prowadzimy w Polsce leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej z wykorzystaniem pozaustrojowego utlenowania błonowego (ECMO). Ponadto stosujemy nowoczesne techniki wentylacji i monitorowania: Wentylację wywołana impulsem z nerwu przeponowego (NAVA)bardzo przyjazana dla pacjentów nawet tych z masą ciała poniżej 1 kg. Monitorowanie utlenowania tkankowego z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni (nearinfraredspectroscopy – NIRS) stwarzającą możliwość celowanego leczenia zaburzeń krążenia. Monitorowanie to jest szczególnie przydatne w okresie okołooperacyjntym.
Personel lekarski:
 • profesor nadzwyczajny  1
 • starsi asystenci  6
 • asystenci 1
 • rezydenci 6
Personel pielęgniarski:
 • pielęgniarki i położne 52 w tym:
  • mgr pielęgniarstwa 9
  • mgr innych specjalności 7
  • starszych pielęgniarek 26
  • starsze położne 6
  • położnych 6
  • pielęgniarek 2
Personel pozostały:
 • ilość sekretarek medycznych 2

Wykaz imienny personelu lekarskiego:
 • Iwona Maroszyńska  prof.nadzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki,  
 • e-mail: maroszyńska.iwona@iczmp.edu.pl, nr tel. 42 271 14 12
 • Krzysztof Zięba dr n.med. Z-ca Kierownika Kliniki,
 • Elżbieta Jędrzejewska dr n.med. Starszy asystent,
 • Jerzy Guzowski dr n.med. Starszy asystent,
 • Maria Andrzejewska St. asystent,
 • Katarzyna Fortecka – Pietrzeniewicz St. asystent,
 • Marta Niedźwiecka St. asystent,
 • Alicja Żarkowska – Szaniawska St. asystent,
 • Olga Fałek dr n. med., rezydent,
 • Izabela Plewińska rezydent,
 • Joanna Tomczyk rezydent
 • Joanna Płużańska rezydent
 • Dorota Zasina – Olaszek rezydent
 • Malwina Pietrzykowska – Kuncman rezydent
 Dane statystyczne kliniki:
 W roku 2013 w Klinice hospitalizowanych było 354 pacjentów
data ostatniej modyfikacji 18.04.2014