ZP/56/2014

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wiertarki neurochirurgicznej HSDS Codman , wiertarki LEGEND, wiertarki Acculan GA 626 firmy Aesculap, piły Acculan firmy Aesculap, napędu ELAN firmy Aesculap, aparatu elektrochirurgicznego Aesculap GN-060 dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: