Opiniowanie produktów

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce oraz wiodącym ośrodkiem referencyjnym (trzeciego stopnia) w zakresie położnictwa, neonatologii, ginekologii i pediatrii.

Wykwalifikowana kadra medyczna oraz szerokie zaplecze diagnostyczne szpitala ginekologiczno-położniczego i szpitala pediatrycznego Instytutu CZMP pozwala na prowadzenie zaawansowanej technologicznie działalności naukowo-badawczej w szerokim zakresie tematyki medycznej, zapewniając jednocześnie bardzo wysoki standard opieki medycznej. Obszerna baza kliniczna i naukowa Instytutu CZMP stwarza podstawę do opiniowania produktów w tym przeznaczonych dla niemowląt, dzieci oraz kobiet ciężarnych. Zdrowe produkty spożywcze i bezpieczne otoczenie to główne czynniki wpływające na jakość życia przyszłych matek i ich dzieci, a co za tym idzie naszego społeczeństwa. W celu podjęcia współpracy prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i zapraszamy do kontaktu:

Koordynator ds. Opiniowania Produktu

Małgorzata Arent
tel. 42271- 1607
e-mail: malgorzata.arent@iczmp.edu.pl
Dział Informacji Naukowej
Załączniki

Instytut CZMP podejmuje się OPINIOWANIA produktów z poniższych dziedzin:

  • ŻYWNOŚĆ I SUPLEMENTY DIETY;
  • KOSMETYKI I ARTYKYŁY PIELĘGNACYJNE;
  • ZABAWKI, AKCESORIA, WYROBY I PRZEDMIOTY UŻYTKOWE DLA DZIECI;
  • SPRZĘT REHABILITACYJNY;
  • ARTYKUŁY MEDYCZNE;
  • APARATURA MEDYCZNA;
  • INNE
Lista firm posługujących się Logo - Pozytywna Opinia Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zarządzenie nr 7/2015
• Załącznik nr 1 do Zarządzenia 7/2015 opiniowanie
• Zarządzenie nr 107/2015 + tekst jednolity Regulaminu Opiniowania Produktów w ICZMP