SPRINGER OPEN…

SPRINGER OPEN CHOICE/OPEN ACCESS DLA AUTORÓW Z POLSKI

Program umożliwia pracownikom i studentom afiliowanym m.in. przy ICZMP bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych należących do wydawnictwa Springer na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). Prowadzony przez wydawnictwo Springer program Springer Open Choice umożliwia autorom wybór publikacji pracy na zasadach tradycyjnych lub bezpłatnie na zasadzie Open Access. Opcja Open Access jest dostępna w przypadku artykułów zaakceptowanych do publikacji w jednym z czasopism, które pozwalają na tę formę publikacji (lista poniżej). Opcja Open Access może być wybrana przez autora po otrzymaniu zawiadomienia z wydawnictwa, że artykuł został skierowany do produkcyjnej fazy jego publikacji. Open Access nie może być zastosowany do artykułów, które zostały już opublikowane. Może ona być stosowany dla każdego nowo publikowanego artykułu, w którym autor wskazany do korespondencji, czyli zarazem osoba kontaktująca się z wydawnictwem, posiada afiliację w polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej.

Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją Creative Commons Attribution (CC BY) . Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access.Szczegóły programu podane są na stronie SpringerOpenChoice

Opcja Springer Open Access dla polskich autorów jest finansowana w 100% centralnie przez MNiSW w ramach umowy Springer/ICM. Program, decyzją MNiSW, w ramach licencji krajowej, został przedłużony na rok 2014.

Sposób korzystania z opcji Open Access przez autora jest pokazany w prezentacji Open Access articles at Springer przygotowanej w wersji dla Polski przez wydawnictwo Springer we współpracy z ICM.

Czasopisma objęte programem bezpłatnego publikowania prac w wersji Open Access, indeksowane w JCR i posiadające w 2012 r. Impact Factor* to m.in:

Acta Diabetologica
Acta Neurochirurgica
Annals of Surgical Oncology
Archives of Gynecology and Obstetrics
Breast Cancer
Breast Cancer Research and Treatment
Cellular Oncology
Child’s Nervous System
Chromosome Research
Clinical and Experimental Medicine
Clinical and Experimental Nephrology
Clinical Orthopaedics and Related Research
Clinical Research in Cardiology
Current Allergy and Asthma Reports
Current Neurology and Neuroscience Reports
Diabetologia
Documenta Ophthalmologica
European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology
European Journal of Pediatrics
European Radiology Functional & Integrative Genomics
Human Genetics
International Urogynecology Journal
Journal of Applied Genetics
Journal of Cancer Research and Clinical
OncologyJournal of Clinical Immunology
Journal of Molecular Medicine
Journal of Neurology
Medical Microbiology and Immunology
Molecular Genetics and Genomics
Pediatric Cardiology
Pediatric Nephrology
Pediatric Radiology
Pediatric Surgery International
World Journal of Surgery
World Journal of Urology

Pełna lista czasopism wydawnictwa Springer objętych Programem Springer Open Choice/Open Access dla autorów z Polski do pobrania tutaj.