ZP/033/2014

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pulsoksymetru Novametrix oraz filtrów do hemodializy do aparatu Gambro 95 oraz części zamiennych do aparatu Bugbox dla Instytutu CZMP

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia: 

Rozstrzygnięcie: