ZP/6/2018

Dostawa odczynników do wykrywania antygenu Pneumocystis w wydzielinie z drzewa oskrzelowego, testów do oznaczania 17-OH progesteron metodą Elisa, autoprzeciwciał metodą CLIA oraz przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE (paneli) wraz z dzierżawą analizatorów dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: