ZP/8/2018 – Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą 2 analizatorów, systemu back up, systemu informatycznego i sprzętu komputerowego oraz odczynników do manualnej metody oznaczania grup krwi i wskaźnika Rh dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: