ZP/15/2018 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz sprzętu zużywalnego do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego) dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: