ZP/18/2018 – Dostawa zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych do 5 analizatorów parametrów krytycznych serii ABL 800 firmy Radiometer wraz z umową serwisową i analizatora kasetowego ABL 90 będących własnością Instytutu „CZMP” oraz zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 4 analizatorów parametrów krytycznych dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: