ZP/28/2018 – Dostawa opatrunków specjalistycznych, substytutu opony twardej i protez uzupełniających ubytki kości czaszki dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: