ZP/32/2018 -Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE dla pojedynczych alergenów wraz z dzierżawą analizatora dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: