Zapytania Ofertowe

     

19.06.2019  ZO.DT.3/2019 Stała obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru w obiektach ICZMP w Łodzi
12.06.2019   Wykonanie audytu/audytów energetycznych wraz z dokumentacją aplikacyjną do złożenia wniosku w ramach naboru wniosków w NFOŚiGW Program priorytetowy Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne.
05.06.2019   Instytut CZMP w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż elektroodpadów, złomu oraz baterii i akumulatorów
17.05.2019 ZO/3/2019 Wykonanie suplementu (aktualizacji) projektu budowlano-wykonawczego lądowiska w zakresie dostosowania do obecnych przepisów wraz z uzgodnieniem z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w związku z realizacją zadania pn.: „Roboty budowlane mające na celu utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału”.
08.05.2019 ZO/12/2019 Stała obsługa serwisowa systemu sygnalizacji pożaru w obiektach ICZMP w Łodzi
29.03.2019 ZO/11/2019 Modernizacja stacji powietrza medycznego.
26.02.2019 ZO/2/2019 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii wraz z Pododdziałem Noworodków Instytutu „CZMP”. Pliki w załączeniu.
12.02.2019 7/DI/ZO/2019 Dostawa podzespołów do serwisowania sprzętu komputerowego
16.11.2018 ZO/39/2018 Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest :  IMMUNOGLOBULINA LUDZKA W ROZTWORZE DO INFUZJI 100 mg/g
04.09.2018 ZO/20/2018 ODCZYNNIKI DO BADAŃ GENETYCZNYCH
23.07.2018 ZO/11/2018 Usługa polegająca na wynajmie pistoletu biopsyjnego wraz z akcesoriami dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr POIR.04.01.04-00-0104/16, Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie: Projekty aplikacyjne.
11.07.2018 3/2018 3/2018 – dostawa środków czystości oraz worków foliowych w związku z realizacją projektu partnerskiego WND-POWR.05.03.00-00-0030/15 pn. „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
 03.07.2018 10/2018 ZO/10/2018 – wynajem pistoletu biopsyjnego wraz z akcesoriami dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 06.06.2018 2/2018 Dostawa materiałów zużywalnych – rękawic jednorazowych w związku z realizacją projektu partnerskiego WND-POWR.05.03.00-00-0030/15 pn. „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
 06.06.2018 ZO/9/2018  Dostawa genetycznych testów diagnostycznych wraz z wynajmem aparatu niezbędnego do przeprowadzenia badań dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 05.06.2018 1/DI/ZOC/2018 „Dostawa podzespołów do serwisowania sprzętu komputerowego” dla Instytutu CZMP.
 04.06.2018 3/ZO/8/2018 3/ZO/8/2018 – wynajem pistoletu biopsyjnego wraz z akcesoriami dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 24.04.2018 1/ZO/1/2018  1/ZO/1/2018 – dostawa materiałów zużywalnych – rękawic jednorazowych oraz fartuchów włókninowych w związku z realizacją projektu partnerskiego WND-POWR.05.03.00-00-0030/15 pn. „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
 12.04.2018 1/ZO/6/2018  1/ZO/6/2018 – wynajem sprzętu dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.