ZP/42/2018 – Dostawa środków dietetycznych specjalnego znaczenia, środków leczniczych i akcesoriów stosowanych w żywieniu doustnym, dojelitowym i pozajelitowym oraz leków dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: