ZP/41/2018 – Dostawa sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w ramach procedur wysokospecjalistycznych dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: