ZP/45/2018 – Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego: utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z budową lądowiska dla helikopterów oraz remont Klinik Instytutu „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: