Zarząd Fundacji

 

 

Zarząd Fundacji

 

Małgorzata Kołtuniak – Prezes Zarządu
Ewa Konciak – Członek Zarządu
Alicja Miszkiewicz – Członek Zarządu