Rada Fundacji

Rada Fundacji na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi:

 Marek Chruścielewski

 Dariusz Gawlak

 Rafał Leśniak

 Stanisław Łęski

 Jerzy Niedzielski

 Edyta Petecka

 Fabio Pommela

Stanisław Radowicki

 Jacek Rysz

 Jacek Szwajcowski