ZP/48/2018 – Dostawa zestawów odczynnikowych z zakresu diagnostyki serologicznej chorób zakaźnych, badań hormonalnych, boreliozy i krztuśca, zestawów ELISA do oznaczeń IGFBP-3 oraz testów do oznaczania przeciwciał alergenowo-swoistych w klasie IgE – panel mleko i gluten, wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: