Kontakt

 

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź,

NIP 7292707134

KRS 0000541070

nr konta bankowego Fundacji: Bank Pekao SA 49 1240 1545 1111 0010 6173 3991

 

email:  fundacjaiczmp@gmail.com