ZP/52/2018 – Dostawa ekulizumabu stosowanego w ramach programu lekowego leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego dla Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: