3/ZO/8/2018 – wynajem pistoletu biopsyjnego wraz z akcesoriami dla Instytutu „CZMP” w związku z realizacją Projektu „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

04.06.2018

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Ogłoszenie do Zapytania Ofertowego
 3. Formularz Oferty – Załącznik nr. 1 do Zapytania Ofertowego
 4. Formularz Cenowy – Załącznik nr. 2 do Zapytania Ofertowego
 5. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr. 3– do Zapytania Ofertowego
 6. Wzór Umowy – Załącznik nr. 4 do Zapytania Ofertowego
 7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr. 1 do umowy

08.06.2018

 1. Odpowiedzi
 2. Zmienione ogłoszenie do Zapytania Ofertowego 2
 3. Formularz Cenowy – Zmieniony
 4. Wzór Umowy – Zmieniona
 5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Zmieniony.

15.06.2018

 1. Unieważnienie