ZP/58/2018 – Prace instalacyjne w zakresie gazów medycznych, wod-kan oraz poczty pneumatycznej w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: