ZP/66/2018 – Dostawa trastuzumabu i bevacyzumabu w postaciach do podania parenteralnego wykorzystywanych do leczenia nowotworów dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: