ZP/54/2018 – Dostawa akcesoriów do aparatury wsparcia oddechowego w systemie stałego dodatniego ciśnienia wdechowego (CPAP) dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: