ZP/70/2018 – Roboty budowlane mające na celu przebudowę Izby Przyjęć A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę Bloku Porodowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja bloku porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: