ZP/79/2018 – Dostawa akcesoriów i osprzętu do respiratorów Babylog VN 500 i Flo-Disc MVP 10 wykorzystywanych w Oddziałach Intensywnej Opieki Neonatologicznej Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: