ZP/78/2018 – Dostawa zintegrowanego systemu naukowo-badawczego EchoNavigacji wraz z redukcją dawki promieniowania dla Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: