ZP/87/2018 – Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego na rzecz Instytutu “CZMP” realizowanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Treść ogłoszenia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: