ZP/84/2018 – Dostawa zestawów do hodowli, identyfikacji, oceny ilościowej i lekowrażliwości Ureaplasma spp. oraz Mycoplasma Hominis, podłóż do szybkiej diagnostyki szczepów VanA/VanB VRE, odczynników do diagnostyki chorób inwazyjnych i infekcyjnych wraz z dzierżawą analizatora immuno-serologicznego, odczynników do wykrywania antygenów pałeczek Escherichia Coli, testów immunochromatograficznych do wykrywania i różnicowania klas karbapenemaz oraz zestawów odczynnikowych i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania DNA wirusa HPV do analizatora Cobas dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: